Category

Similar Problems

0842. Keyingi harf

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Qudrat klaviaturadagi harflarini joylashgan o’rnini unchalik yaxshi bilmaydi. Shuning uchun u klaviaturadagi harflarni joylashgan o’rnini o’rganish maqsadida turli xil mashqlarni bajarmoqda. Shulardan biri “Keyingi harf“ deb nomlanadi. Bunga ko’ra Qudrat klaviaturadagi tartibi bo’yicha berigan harfdan keyingi harfni aytishi kerak. Qudrat bu topshiriqni bajarishda biroz qiynchiliklarga duch keldi va sizdan bu topshiriqni bajarishda yordam so’rayapti.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda bitta harf (kichik lotin harfi).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda masala yechimi.   

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

p

a

2

m

q

3

q

w