Category

Similar Problems

0841. Noyob sonlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Massivdagi sonlar takrorlanib kelishi mumkin. Massivda bir marta qatnashgan (takrorlanmaydigan) sonlar – Noyob sonlar deyiladi. Sizdan massivdagi Noyob sonlar sonini hisoblab topuvchi dastur tuzish talab etiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n (1 ≤ n ≤ 100). Ikkinchi satrda n ta butun son (-100 ≤ a[i] ≤ 100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda Noyob sonlar soni.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

1 1 -1 0 -1

1

2

2

10 10

0