Category

Similar Problems

0840. Minimum bo'lak

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

            Sizga satr berilgan. Sizning vazifangiz satrni minimal uzunlikdagi teng bo’laklarga ajratish. Masalan : “abababab” , bu satrni 4 ta “ab” yoki 2 ta “abab” ga yoki 1 ta “abababab” ajratish mumkin. Satrni uzunligi minimal bo’lishi kearkligi uchun javob “ab”. 

Kiruvchi ma’lumotlar: yagona qatorda satr beriladi. Satr uzunligi 100 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar: yagona qatorda masala yechimi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

algoalgo

algo

2

codeblocks

codeblocks