Category

Similar Problems

0839. Tub sonlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga a va b butun sonlari berilgan. Sizning vazifangiz [a,b] oraliqda nechta tub son borligini aniqlash. Tub son deb 1dan katta bo’lgan va faqat o’zi va 1 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonlarga aytiladi.    

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda ikkita butun son a,b (1 ≤  a b ≤ 200000).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda masala yechimi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 20

8

2

10 100

21