Category

Similar Problems

0838. Bo'linishni tekshirish

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Sizning vazifangiz berilgan massivda “Ajoyib son” bor yoki yo’qligini aniqlovchi dastur tuzish. “Ajoyib son” deb massivning barcha elementlarini qoldiqsiz bo’ladigan natural songa aytiladi. Masalan: 2 4 6 8 sonlar uchun 1 va 2 sonlari “Ajoyib son”lar hisoblanadi.    

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n (1 ≤ n ≤ 105). Ikkinchi satrda n ta butun son (1 ≤ a[i] ≤ 1000000).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda, agar massivda ajoyib son bo’lsa “YES”, aks holda “NO” so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

2 4 6 8

YES

2

2

3 5

NO