Category

Similar Problems

0837. Maksimal ayirma

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massivning ikkita qo’shni elementlari ayirmasining maksimal qiymati (max(abs(ai – ai+1)) aniqlang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n (2 ≤ n ≤ 100). Ikkinchi satrda n ta butun son (-100 ≤ a[i] ≤ 100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda masalaning javobi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

0 -4 4 16 20

12

2

2

1 1

0