Category

Similar Problems

0836. Massiv yig'indisi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Sizga butun sonlardan iborat massiv berilgan. Massivning barcha elementlarini yig’indisini hisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n (1 ≤ n ≤ 100). Ikkinchi satrda n ta butun son (-100 ≤ a[i] ≤ 100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda masalaning javobi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

10 -5 8 12

25