Category

Similar Problems

0834. Dangasa ketma - ketlik

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

         Dangasa ketma-ketligning n-hadi doira shaklidagi tortni n ta pichoq tortishlar yordamida ajratish mumkin bo’lgan maksimal bo’laklar sonini bildiradi.

U quyidagicha aniqlanadi:

Cn = n ∙ (n + 1) / 2 + 1

Sizdan ketma-ketlikning n-hadini hisoblash talab etiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda bitta butun son n (1 ≤ n ≤ 100).

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona satrda ketma-ketlikning n-hadi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2

4

2

4

11

3

5

16