Category

Similar Problems

0830. Sodda satr

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga faqat a, b va c harflardan iborat satr berilgan, shuning uchun bu satrni sodda satr deb atash mumkin. Bu satrni S deb nomlaymiz. Qism ketma-ketlik deb shunday Si1Si2…Sik (i1<i2<…<ik) lardan iborat satrga aytiladi.Sizning vazifangiz bu satrdagi “abc” satrdan tashkil topgan qism ketma-ketliklar sonini topishdan iborat.

Kiruvchi ma`lumotlar : Bir qatorda a, b va c harflardan iborat S satr beriladi (1 <= |S| <=105). Bu yerda |S| - satr uzunligi.

Chiquvchi ma`lumotlar : Bitta qatorda bitta butun son masalaning javobini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi ma`lumotlar

abccba

2

abccbacbabc

11

Izoh:

Birinchi test uchun javob 2 bular: abccba, abccba.

 

Avtor: Islom Iskandarov