Category

Similar Problems

0828. Murodjon va algo

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Tatu Urganch filiali talabasi Davronov Murodjon filialning Algoritm tekshiruv tizimining faol foydalanuvchilaridan biri. Bu tekshiruv tizimida n ta masala bor. Hozirda Murodjon bu tizimga m ta dastur kodini yuborgan va turli natija olgan. Sizning vazifangiz Murodjon bu tizim masalalarini qancha qismini yechganini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda n va m sonlari (1 <= n, m <= 105). Keyingi m ta qatorda ikkita son. Birinchi son x masala indexi uringanligi. (1 <= x <= n). Ikkinchi son y (0 <= y <= 1) . Agar y soni 0 ga teng bo’lsa uning dasturi qa’bul qilinmaganligi (ya’ni Wrong answer, Time limit exceeded, Compilation error va boshqalar) , aks holda uning dasturi qa’bul qilinganligi (ya’ni Accepted);

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda javobni qisqarmas kasr ko’rinishida chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 3

2 0

3 0

4 0

0/1

2

10 7

7 1

6 0

5 1

9 1

7 1

6 1

2 1

1/2

 

Avtor: Shavkat Aminov