Category

Similar Problems

0823. Teskari matritsa

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga NxN o’lchamdagi A matritsa berilgan. Sizdan quyidagicha aniqlanadigan B matritsani topish talab etiladi.

Bu yerda son A matritsaning determinanti esa A matritsaga teskari bo’lgan matritsa.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda N soni (2 ≤ N ≤ 5). Keyingi N ta satrda N ta butun son matritsa elementlari beriladi (-100 ≤ a[i][j] ≤ 100).

Chiquvchi ma’lumotlar: N ta satrda N tadan butun son B matritsaning elementlari.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

3 1 2

-1 0 2

1 2 1

-4 3 2

3 1 -8

-2 -5 1

 

Avtor: Qudrat Ibadullayev