Category

Similar Problems

0822. Kvadrat-2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga Dekart koordinatalar sistemasida 4 ta nuqta berilgan. Ya’ni A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3), D(x4,y4) nuqtalar beriladi. Sizdan A, B, C, D nuqtalar yordamida kvadrat yasash mumkinmi degan savolga javob topuvchi dastur tuzish talab etiladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Yagona satrda 8 ta butun son x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 sonlari beriladi (-1000 ≤ xi, yi ≤ 1000).

Chiquvchi ma’lumotlar: Agar kvadrat yasash mumkin bo’lsa “Yes”, aks holda “No” so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

0 0 1 1 0 1 1 0

Yes

 

Avtor: Qudrat Ibadullayev