Category

Similar Problems

0820. Ishora

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga AB ko’rinishidagi son berilgan. Sizning vazifangiz uning ishorasini aniqlashdan iborat.

Kiruvchi ma`lumotlar : Birinchi qatorda A va B butun sonlari berilgan(-10000≤A,B≤10000, A≠0, B≠0).

Chiquvchi  ma`lumotlar : Agar son ishorasi musbat bo’lsa “+”, manfiy bo’lsa “-” belgisini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

5 2

+

-2 3

-

 

 

 

Avtor: Azat Yusupov