Category

Similar Problems

0819. Deyarli palindrom

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Masala. Deyarli palindrom.

Satrning ixtiyoriy bir elementni (‘a’,…,’z’) bo’lgan xarflarga o’zgartirib undan palindrom satr xosil qilib bo’lsa bu satrga “Deyarli palindrom” satr deb aytiladi.

Satrni o’ngdan chapga qarab o’qiganda va chapdan o’nga qarab o’qiganda xam bir xil bo’lsa bu bu satr palindrom satr deyiladi.

Sizga S satri beriladi. Bu satr ustida o’zgartirish amali bajariladi.

Ya’ni i elementni “a dan z” gacha bo’lgan xarflarning biriga o’zgartirish.

Siz “Deyarli palindrom” satrlar soni aniqlovchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda S satr (0<|S|<=105). S satr kichik lotin xarflaridan (‘a’,…,’z’) tashkil topgan.

Ikkinchi qatorda n o’zgarishlar soni. Keyingi n ta qatorda i,x (1 <= n <= 105, 1<=i<=|S| , ‘a’<=x<=’z’) lar beriladi.

Chiquvchi ma’lumotlar: Deyarli palindrom satrlar soni.

Kiruvchi ma’lumotlar:

Chiquvchi ma’lumotlar:

1.

kiyia

2

4 u

1 g

1

2.

cohoummuohoc

2

12 x

1 x

1

Izox: 1-test kiyia -> kiyua -> giyua

O’zgarishlardan oldin, Agar kiyia satrining 5-indeksdagi a xarfini k xarfiga (yoki 1-indeksdagi k xarfini a xarfiga) almashtirsak kiyik (yoki aiyia) bo’lgan palindrom satr xosil bo’ladi. Demak bu kiyia satri “Deyarli palindrom” satr.

O’zgarishdan keyin Agar kiyia satrining 4-indeksdagi i xarfini u xarfiga  almashtirdik. kiyua satri xosil bo’ldi. Bu satrning ixtiyoriy bir elementini o’zgatirib palindrom satr xosil qilib bo’lmaydi. Javob faqat O’zgarishlardan oldingi satr “Deyarli palindrom”.

Keyingi - (giyua satri xam shunday. Deyarli palindrom emas).

Avtor: Davlatmurod Jumaboyev