Category

Similar Problems

0817. Qudrat va sanoq sistemasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Qudrat sanoq sistemalarini o`rganyapti ayniqsa unga ikkilik sanoq sistemasi yoqib qoldi.Chunki bu sistema juda sodda faqat 0 va 1 lardan iborat.U bitli amallarni ham o`rgandi.Bitli amallardan and (C++ da &), or (C ++ da | ), xor (C++ da ^) larni o`rgandi.Qudrat shu bilimlardan foydalanib har hil masalalar yechishni o`rganib oldi.Qudrat hozir qiziqarli masala haqida o`ylab qoldi albatta bu masala sevimli ikkilik sanoq sistemasi haqida u bu masalani yechishda bitli amallar yordam berdi. Siz ham bu masalani yechishga urinib ko`ring. Sizga ham bunda ikkilik sanoq sistemasi va bitli amallar haqidagi bilimlaringiz yordam berishi mumkin. Butun N soni berilgan siz shunday (x <= N && x >= 0) son topingki uning ikkilik sanoq sistemasidagi nollar soni K ga teng bo`lsin.Bu sonlardan iloji boricha maksimalini toping, agar yechim bo`lmasa -1 chiqaring.Masala shartini to`liqroq tushunish uchun izohga qarang.

Kiruvchi ma`lumotlar : Bitta qatorda N va K butun sonlar (1 <= N  <= 1018), (0 <= K <= 30) beriladi.

Chiquvchi  ma`lumotlar : Masala shartini qanoatlantiradigan bitta butun son chiqaring.Agar yechim mavjud bo`lmasa -1 sonini chiqaring

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

7 0

7

7 3

-1

   Izoh : Birinchi test uchun javob 7 chunki 7 ning ikkilik sanoq sistemasidagi kodi 111.

Ikkinchi test uchun yechim yo`q.

 

Avtor: Islom Iskandarov