Category

Similar Problems

0816. Murod va palindrom

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Murod Yura va satrlar – 2 masalasini ishlashga muvaffaq bo`ldi. Yura Murodni shogirdlikka qabul qildi uzoq va mashaqqatli harakatlardan keyin Murod Yuraning satrlar uchun o`ylab topgan sirli algoritmini o`rgandi.Endi Murod satrlarga doir barcha masalalarni ishlay olishiga ishonadi. U bilimlarini sinab ko`rish bir nechta masala ishladi. Natija esa ajoyib!!!. Birin-ketin Murod masalalarga o`rgangan algoritmini qo`llab yechim topdi. Buni ko`rgan Yura unga murrakabroq topshiriq berishga qaror qildi.Albatta bu masalada ham Yura uchun qadrdon bo`lgan satrlar aniqrog`i satr qatnashadi.Bu satrni Yura S deb nomladi. Yura Murodga S satrdagi barcha qism palindromlar sonini topishni so`radi. Palindrom deb chapdan o`nnga qarab o`qiganda ham o`ngdan chapga qarab o`qiganda ham bir hil satrlar aytiladi masalan: abacaba palindrom satr, abc palindrom satr emas. Qism palindrom esa shunday i1 <= i2 <= … <= ij <= |S| indekslardagi simvollardan iborat  palindrom satrga aytiladi.Javob yetarlicha katta bo`lishi mumkin shuning uchun javobni Yura 1e9 + 7 (1000000007) ga bo`lgandagi qoldiqni topishni so`radi.

Kiruvchi ma`lumotlar : Bitta qatorda S satr berilgan (|S| <= 2000) bu yerda |S| - satr uzunligi.

Chiquvchi  ma`lumotlar : Bitta son masala javobi.

Kiruvchi ma`lumotlar

Chiquvchi  ma`lumotlar

abba                      

9

aa

3

   Izoh : Birinchi test uchun javob 9 bular: abba, abba, abba, abba, abba, abba, abba, abba , abba.

Ikkinchi test uchun javob 3 bular: aa, aa, aa.

 

Tayyorladi: Islom Iskandarov
Manbaa: acmp.ru