Category

Similar Problems

0814. n-ketma-ketlik

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Talaba elementlari 1 dan n gacha bo’lgan har xil sonlardan tashkil topgan  A  ketma – ketlikni topib oldi. Oldiniga hamma elementlari o’z o’rnida turgandi (ya’ni Ai = i). U elementlarini o’rnini almashtirib tashladi. Sizni vazifangiz ketma – ketlikni lekrikogarfik jihatdan nechanchi ekanligini aniqlab berish. Javob juda kata bo’lishi mumkin, shuning uchun 1000000007 ga bo’lgandagi qoldig’ini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda n soni. (1 <= n <= 100000); Keyingi qatorda 1 dan n gacha sonlardan iborat ketma – ketlik.

Chiquvchi ma’lumotlar: Yagona qatorda javobni 1000000007 ga bo’lgandagi qoldig’ini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

1 3 2

2

2

2

1 2

1

 

 

Avtor: Shavkat Aminov