Category

Similar Problems

0811. Doira

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bola radiuslari bir biriga teng bo’lmagan uchta doira yasadi. Doiralarning eng kattasiga soat strelkasi bo’ylab A dan Z gacha bo’lgan harflarni ketma-ket yozib chiqdi. Bu huddi devor soatini eslatadi. O’rtacha kattalikdagi doiraga esa a dan z gacha harflarni, kichigiga 1 dan 26 gacha bo’lgan sonlarni ketma-ketlikda soat strelkasi bo’ylab joylashtirdi. Keyin doiralarning markazlari bir simga mahkamladi. Bola fizika qonunlarini juda yaxshi tushunadi va simni shunday joylashtirdiki, katta doirani bir marta to’liq aylantirsa o’rtacha doira bir harfga o’zgaradi. O’rtacha doirani ham bir marta to’liq aylantirsa kichik doira birga suriladi. Doirani bir marta to’liq aylantirishi uchun 26 marta surishi kerak. Bola n marta surgandan keyin harflar tartibi qanday joylashishi haqida o’ylab qoldi va sizlardan yordan so’ramoqda. Katta aylana aylantiriladi soat strelkasi bo'yicha.Barcha aylanalar soat strelkasi bo'yicha aylantiriladi

Kiruvchi ma’lumotlar

Sizga bir qatorda n soni kiritiladi. ( 0 < =  n   < = 1018)

 

Chiquvchi ma’lumotlar

Har bir doiradagi harflar joylashuvini chiqaring. Oldin kata, keyin o’rtacha, so’ng kichik doiradagini bitta probel bilan ajratilgan holda chiqaring

Misollar                                  

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

Z a 1