Category

Similar Problems

0809. Natural bo'luchilari yi'gindisi

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

$n$ sonining barcha musbat bo'luvchilari yig'indisi $\sigma(n)$ orqali ifodalanadi. Sizdan $n$ sonini barcha bo'luvchilari yig'indisini topish so'raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda 1 ta natural son $n(1 \le n \le 4*10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.Input
45
Output
78
Input
17
Output
18