Category

Similar Problems

0808. Har xil qisim satr_2

Time limit : 500 ms
Memory limit : 64 mb

s sart berilgan. s satrning qism satrlari deb barcha 0≤i≤j≤n-1 (bu yerda − s satrninguzunligi)juftliklar uchun si…sj lardan tuzilgan satrlarga aytiladi. Masalan aab satrningqism satrlari: a, aa, aab, a, ab, b.  Sizning vazifangiz nechta har xil qism borligini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda s satr berilgan. U faqat kichik lotin alfaviti harflaridan iborat bo’ladi.Uzunlini 1 dan 40000 simvolgacha bo’lishi munkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

s satrdagi har xil qism sartlar sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

aaaa

4