Category

Similar Problems

0807. String fibonachi

Time limit : 500 ms
Memory limit : 32 mb

Siz fibonachi ketma-ketligi haqida o’ylaymanki eshitgansiz , agar eshitmagan bo’lsangiz

eslatib o’taman:

F[1]=1;           F[2]=1;

                                                            F [ n ] = F [ n - 2 ] + F [ n - 1 ];

ko’rinishida bo’ladi. Ya’ni ixtiyori hadi o’zidan oldingi ikkita hadi yig’indisiga teng.

Endi sizga shu ketma-ketlikni biroz o’zgartirib beramiz ya’ni:

F [ 1 ] = ”a”;   F [ 2 ] = ”bc”;

                                                            F [ n ] = F [ n – 2 ] + F [ n – 1 ].

Sizdan n – hadining  k-o’rnida turgan harifni chiqaruvchi dastur tuzish talab qilinadi.

Kiruvchi ma’lumotlar:  Sizga mumkin bo’lgan butun  n  va  soni bitta probel bilan ajratilga holda beriladi ( 1 < =  n , k   <  2 63 ) .

Chiquvchi ma’lumotlar:  Masala javobini chiqaring;

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

  1

1 1

a

  2

3 1

a