Category

Similar Problems

0806. Juda oddiy masala_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga faqatgina  n!  ( yani  n!=1*2*3..*(n-1)*n) ning a soniga qoldiqsiz bo’linishini teshkirishingiz kerak.

Kiruvchi ma’lumotlar:  Butun n va soni bitta probel bilan ajratilga holda

beriladi ( 0 < = n , a  < 263), ( 0 < =  a  < = 4*1018)  .

Chiquvchi ma’lumotlar:  Agar n!  a  ga bo’linsa “YES” aks  holda “NO” so’zini chiqaring;

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

  1

15 45

YES

  2

8 25

NO