Category

Similar Problems

0805. k-summa

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga shunday n soni beriladi ya’ni; Misol uchun n=10 bo’lsin.

                                  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10;

Ularni shunday guruhlarga ajratamiz:

S1=1;  

S2=2+3=5;

S3=4+5 +6=15;

S4= 7+8+9+10=34;

Sizdan k-summa so’raladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Sizga bir qatorda mumkin bo’lgan butun n va k soni bitta probel bilan ajratilgan holda beriladi .

Chiquvchi ma’lumotlar:  Siz k-summani  chiqaring . k-summa 1018 dan oshmasligi kafolatlanadi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 1

1