Category

Similar Problems

0804. raqamlar soni

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Siz a sonini b darajaga ko’targanda nechta xonali son bo’lishini aytishingiz kerak.

Kiruvchi ma’lumotlar:  Sizga butun a va soni bitta probel bilan ajratilga holda

beriladi ( 0 < =  a , b   < = 4*1017) .

Chiquvchi ma’lumotlar:  Masala javobini chiqaring;

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

  1

1 10

1

  2

3 3

2