Category

Similar Problems

0698. Ajoyib matritsa

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

    Bir kuni Moqsud bir matritsaga 1 dan n gacha bo’lgan sonlarni shunday joylashtirib chiqdi:

1

4

5

16

17

 

2

3

6

15

18

 

 

9

8

7

14

19

 

 

10

11

12

13

20

 

 

25

24

23

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endi u matritsada ixtiyor son qaysi indeksda ekanligiga qiziqiyabdi. Iltimos unga yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar:  Sizga bitta butun n beriladi ( 0 <  n < 263);

Chiquvchi ma’lumotlar: Siz n soni matritsada qaysi indeksda turgan ekanligini toting;

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

  1

6

2 3

  2

10

4 1

 

Tayyorladi: G'iyos Yusupov
Online Contest#12