Category

Similar Problems

0694. N ta uchburchak

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Shihnazar matematika va geometiryaga juda qiziqadi shu  sababli u bu fanlarga doir ko’plab masalalar  yechib boradi.  Yaqinda u muntazam uchburchakaga doir masalalar yecha boshladi shu da u muntazam uchburchakni ichiga n-1 ta muntazam uchburchak chizib ko’moqchi bo’ldi va hosil bo’lgan muntazam uchburaklar sonini topishda qiyinchilika duch keldi va ularni sonni topishda adashib ketdi. Shuning uchun u bu muanmoni yechish uchun uning dasturini tayyorlashga qaror qabul qildi va  sizdan yordam so’radi.


Kiruvchi ma’lumotlar:  sizaga bitta  integer n  soni beriladi. N soni  (1 ≤n≤106)  oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar:  Hosil bo’lgan muntazam uchburchaklar sonini chiqarishingiz   so’rzladi

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

  1

2

5

  2

3

13

 

 

Tayyorladi: Maqsudbek Otojonov
Online Contest#12