Category

Similar Problems

0688. Rim raqamlari

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yura satrlar bilan  ishlashni juda yaxshi ko’radi. Shu sababli u arab raqamlaridan tuzilgan sonni rim raqamlaridan tuzilgan songa o’tkazmoqchi bo’ldi. Yura satrlarni yaxshi biladi lekin rim raqamlari bilan oldin ishlamagani sababli u sizdan yordam so’rayapti.  Sizning vazifangiz yuraga ushbu masalani yechishda yordam berish.

1 – I                        10 – X                          100 – C                           1000 – M
2 – II                       20 – XX                        200 – CC                        2000 – MM  
3 – III                      30 – XXX                     300 – CCC                      3000 – MMM
4 – IV                      40 – XL                        400 – CD
5 – V                       50 – L                           500 – D
6 – VI                      60 – LX                        600 – DC
7 – VII                     70 – LXX                     700 – DCC
8 – VIII                    80 – LXXX                   800 – DCCC   
9 – IX                      90 – XC                        900 - CM


Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda n(1<=n<4000) butun son beriladi.

Chiquvchi ma’lumot: Bitta qatorda n sonini rim raqamlari yordamida hosil qilingan sonni chiqaring.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumot

21

XXI

449

CDXLIX

 

Tayyorladi: Doston Axmedov
Online Contest#11