Category

Similar Problems

0687. Zombie va oddiy masala

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Zombie dasturlashga ham juda qiziqadi. Bugun u massivlar bilan ishlashni  o’rganib oldi. Va C++ fanidan massivlar bo’yicha laboratoriya topshirmoqchi. Hozir u ishlayotgan laboratoriya topshirig’ida massivning faqat dastlabki 3 ta elementi berilgan. Zombie quyidagi formuladan foydalanib qolgan elementlarini ham topmoqchi: a[i]=a[i-1]+a[i-3]-a[i-2]. Endi u hamma elementini topib bo’lgach yig’indisini ham hisoblamoqchi. Chunki Zombie C++ dan faqat 5 baho olishni istaydi. Siz Zombie ga C++ dan 5 baho olishiga yordam bering.

 

Kiruvchi ma’lumot: Sizga  N(3<=N<=109) –massiv elementlari soni va a, b, c(-109<=a,b,c<=109) –massivning 1, 2, 3 - elementlari berilgan.

Chiquvchi ma’lumot: Bitta qatorda massiv elementlari yig’indisini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumot

Chiquvchi ma’lumot

3

2 4 2

8

155

232 4654 221

39535

 

Tayyorladi: Doston Axmedov
Online Contest#11