Category

Similar Problems

0684. Gnomlar

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

 “Hobbit” filmidagi gnomlar oltin qazib olish bilan shug’ullanishadi. Ular oltinni tangalar ko’rininshida zarb qilishadi va tekshiruvdan o’tkazib ularni qirol g’aznasiga joylashadi. Tekshiruvdan o’tkazish jarayonida tangalar orasidan sifatsizlarini chiqarib tashlashadi. Tekshiruv jarayonida tangalardan bittasi sifatsiz ekanligi ma’lum bo’ldi. Sifatsiz tanga sifatli tangadan uch baravar og’ir ekanligini gnomlar bilib olishdi. Buni ajratib olish uchun tangalarni ikki pallali taroziga qo’yib aniqlashadi(eslatma: tarozida o’lchash uchun kilogramli toshlar yo’q). Ular faqat tangalarning umumiy sonini bilishadi. Lekin tangalarni ajratib olish uchun kam vaqt berilgan. Shu sababdan siz gnomlarga eng kam vaqt bilan ko’pi bilan nechta marta taroziga qo’yganda sifatsiz tangani chiqarib tashlash mumkinligini aniqlashda yordam bering. 

Kiruvchi ma’lumotlar:Birinchi qatorda N-tangalar soni(1<=N<=10100000) berilgan.

Chiquvchi ma’lumot: Bitta qatorda masalaning yechimini chiqaring.

Input

                               Output

4

2

11110000101001233

54

 

 

Tayyorladi: Doston Axmedov
Online Contest#11