Category

Similar Problems

0683. Gandalf sehrli hassasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Gandalfning sehrli hassasi har qanday vazifani sehr bilan bajara olishini bilasiz. Gandalf bir kuni shunday vaziyatga duch keldi. U elflar tomonidan yasalgan eshikni ochishi va narigi tarafga o’tishi kerak edi. Eshikda sonlar bilan yozilgan arifmetik ifoda mavjud edi. U o’sha ifodadagi sonlarni so’zlarga o’tqizsa eshik ochiladi. Lekin Gandalfning hassasi bunga ojizlik qildi va Gandalf afsuski dasturlashni bilmasdi. Shuning uchun u sizlardan eshikni ochishida yordam so’radi. Gandalfga yordam bering. Sonlar quyidagicha so’zlar bilan ifodalanadi:

1 – “bir”               10 – “o’n”                   100 – “yuz”      
2 – “ikki”              20 – “yigirma”           1000 – “ming”
3 – “uch”             30 – “o’ttiz”                10000 – “o’n ming”
4 – “to’rt”            40 – “qirq”                  100000 – “yuz ming”
5 – “besh”           50 – “ellik”                  1000000 – “bir million”
6 – “olti”             60 – “oltmish”             10000000 – “o’n million”
7 – “yetti”           70 – “yetmish”            100000000 – “yuz million”
8 – “sakkiz”         80 – “sakson”              1000000000 – “bir milliard”
9 – “to’qqiz”       90 – “to’qson”             0 – “no’l”

Kiruvchi ma’lumot: Birinchi qatorda a(-109 <=a<= 109) – birinchi ifoda, f – arifmetik amal(+,-,*,/), b(-109 <= b<= 109).

Chiquvchi ma’lumot: Bitta qatorda masalaning yechimini chiqaring. Masalaning yechimlari qiymati 109 dan oshmasligi va agar a / b bo’lsa a sonini b soniga bo’lganda kasr son chiqmasligi kafolatlanadi. Agar matematik hatolikka yo’l qo’yilgan bo’lsa “Gangdalf eshikni ocha olmadi” degan yozuvni chiqaring.

Input

Output

0 + 65

no'l + oltmish besh = oltmish besh

98 - -77

to'qson sakkiz - minus yetmish yetti = bir yuz yetmish besh

 

Tayyorladi: Doston Axmedov
Online Contest#11