Category

Similar Problems

0681. Jamshid va massiv

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb


Jamshidning tug’ilgan kuniga do’stlari bir o’lchamli massiv sotib olishdi. Uning elementlarining dastlabki qiymatlari 0 ga teng. Endi uni do’stlari elementlarini qiymatlar berib chiqmoqchi. Jamshidning m ta do’sti bo’lib ularning har biri ularning har biri sevimli soni mavjud. Ular ketma-ket massivning ma’lum oralig’idagi elementlarning barchsining qiymatlarini o’zining sevimli soniga o’zlashtiradi ya’ni i-do’sti massivning Li dan Ri gacha indeksli elementlarining qiymatlarini xi qilib chiqadi. Jamshidga uning massivining natijaviy har bir qiymati muhim emas, unga faqat massiv elementlari oxirgi holatidagi yi’gindisi muhim. Unga buni hisoblashda yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n - massiv elementlari soni va m – do’stlari soni beriladi(1?n,m?105). Keyingi m ta qator beriladi, i-qatorda i-bo’lib harakat qilgan do’stining Li, Ri, xi butun sonlari bitta probel bilan beriladi(1? Li? Ri?n, 1? xi?109).

Chiquvchi ma’lumotlar

Natijaviy massiv elementlari yig’indisini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6 4

1 5 1

1 2 4

2 4 6

5 5 7

29

Avtor: Azat Yusupov

2015 yil Dasturlash bo'yicha Tatu va uning filiallari talabalari o'rtasida jamoaviy olimpiada. Final. Urgench 21-23 aprel.

Input
6 4

1 5 1

1 2 4

2 4 6

5 5 7
Output
29