Category

Similar Problems

0679. Guruhlar reytingi

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

algo.urgench-tuit.uz saytida guruhlar reytingi  funksiyasi bo’lib, uning asosiy vazifasi guruhlar orasidagi raqobatni kuchaytirish, jamoaviy ishlashga undash. Saytda har kim har bir masalani yechish orqali o’z reytingini va guruhi reytingini oshirib boradi.  Har bir guruh reytingi quyidagicha formula bilan hisoblanadi:

 

           
|g| - guruh a’zolari soni.  Ri– guruh a’zolarining reytinlari o’smaslik tartibida saralangan ro’yxatda i-o’rinda turgan a’zosi reytingi. q – koefisent. Sizning vazifangiz guruhlarni reytinglari bo’yicha tartiblovchi dastur tuzish. Tartiblash reyting kamayish tartibda, agar reytinglar bir xil bo’lsa guruh identifikatorlari o’sish tartibida bo’lishi kerak.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n natural soni va q haqiqiy soni beriladi(1≤n≤50000, 0<q<1, 2verguldan so’ng ko’pi bilan ikki hona bo’ladi). Keyingi n ta qatorda  foydalanuvchilar haqida ri, gi ma’lumotlar beriladi. ri – foydalanuvchining reytingi bo’lib,qiymati 0 dan 1200 gacha butun son, gi – guhuh identifikatori, 1 dan 109 gacha butun son, agar 0 ga teng bo’lsa guruhi mavjud emas degani.

Chiquvchi ma’lumotlar

N ta qatorda tartiblangan guruhlarni guruh identifikatori va reytingi ko’rinishida chiqaring bitta probel bilan chiqaring. Reytinglar butun songa yaxlitlanib chiqarilishi kerak. Reytinglarni saralaganda ularning haqiqiy qiymatlari taqqoslanishi kerak. Agar qatorlar soni 200 dan ko’p bo’lsa dastlabki 200 tasini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

8 0.85

666 0

650 9

650 7

1160 1

289 3

560 3

460 3

0 10

1 1160

3 1160

7 650

9 650

10 0

 

Avtor: Azat Yusupov
2015 yil Dasturlash bo'yicha Tatu va uning filiallari talabalari o'rtasida jamoaviy olimpiada. Final. Urgench 21-23 aprel.