Category

Similar Problems

0671. Harid

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yotoqxonada yeguvlik tugab qolgach Shavkat harid qilish uchun do’konga keldi. U jami X so’mlik maxsulot harid qildi.  Shavkat har doim o’zi bilan faqat 1, 2, 4, 8, … so’mlik ya’ni ikki sonining darajalari shaklidagi pullarni olib yuradi. U o’zida ko’proq sondagi pul qolishi uchun berilgan summani minimal sondagi pul bilan to’lash kerak.  Unda bu ishda yordam bering. Shavkatda har bir so’mlik puldan yetarlicha bor.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda X soni berilgan(1≤X≤1018).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ishlatiladiga pullar sonini chiqaring. Ikkinchi qatorda esa pullarning qiymatlarini o’sish tartibida bitta probel bilan ajratilgan holda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

7

3

1 2 4

 

Avtor: Azat Yusupov
Dasturlash bo'yicha jamoaviy olimpiada 1-bosqich, saralash turi.