Category

Similar Problems

0667. Minionlar ovga chiqadi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Minionlar ov qilishga chiqishdi. Ovga o’zlari bilan artilleriya va snariyadlar olib chiqdi. Bir payt ularning tepasidan ular bilan bir vertikalda qarg’a uchib o’tayotganini ko’rib qolishdi.  Uni darxol urib tushirish uchun o’q otish kerak. Qarg’a h balandlikda  v tezlik bilan gorizontal uchib ketmoqda. Artilleriya gozizontga nisbatan 0 dan 90 gradusgacha istalgan burchakga to’g’irlanishi mumkin va undan snaryad u boshlang’ich tezlik bilan chiqadi. Agar o’q qarg’aga tegsa u o’q tekgan nuqtadan to’gri vertikal yerga tushadi. Sizning vazifangiz qarg’a ulardan qancha masofada yerga tushishini topishdan iborat. Erkin tushish tezlanishini 9.8 ga teng deb oling.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda h, v, u butun sonlari berilgan. Ularning qiymatlari 1 dan 106 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Agar qarg’ani urib tushirib bo’lmasa -1 chiqaring, aks holda u yerga tushadigan masofani 10-5 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

100 5 40

-1

2

100 5 50

13.80396

 

 

Tayyorladi: Azat Yusupov
Online contest#8