Category

Similar Problems

0665. Minionlar va Gyuri tenglamasi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Minionlar matematikani juda yaxshi ko’rishadi. Bir kuni Gyuri ularga yechishga tenglama berdi. Tenglama quyidagi ko’rinishda:

x-div(x)-a=0

a – qandaydir butun son. Uni qa’noatlantiradigan barcha x natural sonlarini topish kerak. div(x) – x sonining natural bo’luvchilari soni. Ularga bu murakkab tenglamani yechishda yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda a butun soni beriladi(-109≤a≤109).  

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda tenglama yechimlari sonini, ikkinchi qatorda esa yechimlarning o’zlarini qiymatlari o’sish tartibida bitta probel bilan ajratilgan holda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6

3

9 10 12

2

-3

0

3

9

1

11

 

 

Tayyorladi: Azat Yusupov
Online contest#8