Category

Similar Problems

0664. Do'stona juftliklar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Yo'ldosh, Shavkat va G'iyos topib olingan massivdagi do’stona juftliklarni aniqlashga qaror qilishdi. a massiv indekslari 1 dan n gacha nomerlangan. a[i] va a[j] juftliklar do’stona bo’lish uchun Yo’ldosh a[i] mod a[j]=0 (mod qoldiq olish amali), G'iyos i mod j=0, Shavkat esa i > j bo’lishi kerak dedi. Ularga uchalasining shartini qanoatlantiradigan juftliklar sonini topishda yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n massiv elementlari soni berilgan(1≤n ≤105). Ikkinchi qatorda n ta butun son massiv elementlari bitta probel bilan ajratilgan holda berilgan. Massiv elementlari qiymatlari 1 dan 2∙109 gacha bo’ladi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Do’stona juftliklar sonini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

6

2 3 5 6 10 6

5

2

1

3

0

 

Tayyorladi: Azat Yusupov

 

Online contest#4