Category

Similar Problems

0662. G'iyos va N! ning bo'luvchilari

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

G'iyos juda tezkor dasturchi. U masalalarni qisqa vaqtda yechadi. U yaqinda algo.ugench-tuit.uz saytidagi N! ning bo’luvchilari maslasini yechdi. Masala sharti bo’yicha:

N! deb 1 dan N gacha bo’lgan natural sonlarning ko’paytmasiga aytiladi(N!=1∙2∙3∙…∙N). Sizning vazifangiz N! ning natural bo’luvchilari sonini topishdan iborat. Javobyetarlicha katta bo’lishi mumkin, shuning uchun sizdan faqat uni 1000000007(109+7) gabo’lgandagi qoldiqni topish so’raladi(1≤N≤105)

Bu masalani yechish uchun G'iyos 1 hafta sarfladi. Endi uni agar 1≤N≤3∙106 bo’lsa qanday yechish mumkinligi qiziqtirib qoldi. Tushinib yetdiki, bu masalani yechish uchun end 1 oy  vaqt kerak bo’ladi. Unga bu maslani yechishda 4 soat ichida yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar

N natural soni berilgan(1≤N≤3∙106).

Chiquvchi ma’lumotlar

N! natural bo’luvchilari sonini sonini 109+7 bo’lgandagi qoldiqni chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

1

2

3

4

3

20

41040

 

Tayyorladi: Azat Yusupov

 

Online contest#4