Category

Similar Problems

0656. Piyodalar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga 8x8 lik shaxnat doskasi berilgan. Shaxmat doskasida faqat oq va qora piyodalar bor, boshqa figuralar yo’q. Piyodalar standart shaxmat qoidasiga muofiq yuradi va xujm qiladi. Oq piyodalar dastlab 2-qatorda turishadi va oldinga yurishadi. Qora piyodalar esa dastlab 7-qatorda  turishadi va 1-qator tamon yurishadi. Piyodalar orqaga yurisha olmaydi va hujm qila olishmaydi. Sizning vazifangiz shaxmat doskasida shunday nuqtalarni topishki, unga hech bo’lmaganda bitta piyoda hujm qilib turgan bo’lsin va bu katak bo’sh bo’lsin.

Input

Kirish faylida sakkizta qatorda har bir qatorda 8 ta belgidan iborat. Oq piyodalar ‘wharfi bilan, qora piyodalar ‘b’ bilan, bo’sh kataklar esa ‘.’ (nuqta) bilan beriladi. Kirish ma’lumotlarining birinchi qatori shaxmat doskasining birinchi qatori bilan mos keladi. Birinchi qatorda oq piyoda-lar yo’qligi , oxirgi qatorda qora piyodalar yo’qligi va har birining soni 8 dan ko’p bo’lmasligi kafolatlanadi.

Output

Chiqish fayliga yagona son – shaxmat doskasidagi hech bo’lmaganda bitta piyoda hujm qilib turgan bo’sh kataklarning sonini chiqaring.

Samples

Input

Output

1

........

wwwwwwww

........

........

........

........

bbbbbbbb

........

16

2

........

........

..w.....

...b....

........

........

........

........

2

 

Tayyorladi: Azat Yusupov