Category

Similar Problems

0655. O’suvchi qism ketma-ketliklar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga elementlar soni n bo’lgan va birdan boshlab indekslangan bir o’lchamli a sonli massiv berilgan. a massivning qism massivi deb 1≤i1<i2<..<im≤n (m≥1) shartni qanoatlantiruvchi a[i1], a[i2], …, a[im] lardan tuzilgan sonlarga aytiladi. Umuman olganda jami 2n-1 ta qism ketma-ketlik mavjud. O’suvchi qism ketma-ketlik bo’lishi uchun   a[i1]<a[i2]<, …,< a[im] shart bajarilishi kerak. Elementlar soni bitta bo’lgan qism ketma-ketlik o’suvchi bo’ladi. Sizning vazifangiz a massivning o’suvchi qism ketma-ketliklarining sonini topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi n soni berilgan(1≤n≤24). Ikkinchi qatorda n ta butun son – a massivning elementlari probellar bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari qiymati modul jihatdan 109 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

5 1 2 4 2

10

Izoh: O’suvchi qism ketma-ketliklar: (5), (1), (2), (4), (2), (1, 2), (1, 4), (1, 2), (1, 2, 4), (2, 4);

 

Tayyorladi: Azat Yusupov