Category

Similar Problems

0653. Xalqa va to’g’ri chiziq

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ikki o’lchamli koordinatalar sistemasida markazi (x0, y0) nuqatada, ichki radiyusi r1 va tashqi radiyusi r2  ga teng bo’lgan xalqa berilgan.  Tekislik orqali (x1, y1) va (x2, y2) nuqtalar orqali o’tuvchi to’g’ri chiziq o’tkazilgan. To’g’ri chiziq xalqani kesib o’tadi. Xalqa ikkita qismga ajralgan. Bu ikki qismning yuzalarini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 8 ta butun son – x0, y0, r1, r2, x1, y1, x2, y2 sonlari berilgan(1≤r1<r2≤5000, -5000≤x0,y0,x1,y1,x2,y2≤5000). (x1,y1) va (x2,y2) nuqtalar ustma-ust tushmaydi. To’g’ri chiziq xalqa bilan kamida bitta umumiy nuqtaga ega.

Chiquvchi ma’lumotlar

Xalqaning to’g’ri chiziq orqali ajralgan ikkita qismning yuzalarini 10-3 aniqlikda bitta probel bilan ajratib chiqaring. Avval kichik qismnig yuzasi chiqarilsin(qismlar teng bo’lsa buning ahamiyati yo’q).

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 4 2 5 -1 -1 11 8

30.580 35.393

 

Tayyorladi: Azat Yusupov