Category

Similar Problems

0652. Eng uzun palindrom

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Palindrom satr deb chapdan va o’ngdan bir xil o’qiladigan satrga aytiladi. Masalan abba va ioi palindrom satrlar, abea palindrom emas. s satrning qism satrlari deb barcha 0≤i≤j≤n-1 (bu yerda n s satrning uzunligi)juftliklar uchun si,si+1…sj lardan tuzilgan satrlarga aytiladi. Masalan aab satrning qism satrlari: a, aa, aab, a, ab, b. Sizning vazifangiz berilgan s satrning polindrom bo’lgan eng uzun qism satrini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda s satr berilgan(1≤|s|≤3000, |s| - s satrning uzunligi). U faqat kichik lotin alfaviti harflaridan iborat bo’ladi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda eng uzun palindrom qism satrni chiqaring. Agar bunday qism satrlardan birnechta bo’lsa eng birinchi uchraganini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

eabbadvttvq

abba

2

acm

a

 

Tayyorladi: Azat Yusupov