Category

Similar Problems

0650. 2^k ga bo’lgandagi qoldiq

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

     n va k manfiy bo’lmagan butun sonlari berilgan. Sizning vazifangiz n sonini 2k  ga bo’lgandagi qoldiqni topuvchi dastur tuzishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n va k sonlari berilgan(0≤n≤10100000, 0≤k≤18).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni−masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

345 0

0

2

357211 3

3

3

26974 10

350

 

Tayyorladi: Azat Yusupov