Category

Similar Problems

0649. Fillar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

nxn shaxmat doskasi berilgan. Unda faqat fillar bo’lishi mumkin. Fil standart shaxmat qoidasiga ko’ra u bilan bir dioganalda turgan kataklarga hujum qiladi.

Rasmda 'F'-fil turgan katak. '1' lar esa uning hujum ostida turgan kataklar.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n butun soni – doskaning o’lchami berilgan(1≤n≤40). Keyingi n ta qatorda har birida n ta belgi bitta probel bilan ajratib berilgan. U faqat '0' yoki 'F' bo’lishi mumkin. '0' bo’lsa bo’sh, 'F' bo’lsa fil turganini bildiradi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Dastlabki n ta qatorda har birida n ta natijaviy belgini bitta probel bilan ajratib chiqaring. Fil turgan kataklar 'F', kamida bitta fil hujum ostida turgan kataklar '1', qolgan kataklar '0' ligicha qoldirilsin.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

0 F 0 0

F 0 F 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 F 0 1

F 0 F 0

0 1 0 1

1 0 1 0

2

1

0

0

 

Tayyorladi: Azat Yusupov