Category

Similar Problems

0648. Eng kichik uchramaydigan son

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Sizning vazifangiz unda uchramaydigan eng kichik natural sonni topuvchi dastur tuzishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar                                        

Birinchi qatorda bitta natural son n – massivdagi elementlar soni(1≤n≤105) berilgan. Ikkinchi qatorda n ta butun son – massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari qiymatlari -109 dan 109 gacha bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Massivda uchramagan eng kichik natural sonni chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar                       

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5

5 4 1 2 3

6

2

11

3 -8 -2 1 4 3 1 2 3 8 10

5

3

1

0

1

 

Tayyorladi: Azat Yusupov