Category

Similar Problems

0647. Yig’indi ko’rinishda ifodalash

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga X manfiy bo’lmagan butun son berilgan. Uni shunday n ta manfiy bo’lmagan butun sonlar yig’indisi ko’rinishida yozingki, unda ishlatilgan maksimal va minimal son orasidagi farq minimal bo’lsin.  

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda X va n butun sonlarii berilgan(0≤X≤109, 1≤n≤300).

Chiquvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda yig’indini chiqaring. Yig’indida qatnashadigan sonlar qiymati kamaymaslik tartibida orasiga ‘+’ belgisi qo’yib chiqarilsin.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

10 3

3+3+4

2

0 4

0+0+0+0

3

5 1

5

 

Tayyorladi: Azat Yusupov