Category

Similar Problems

0646. Maksimal ko’payma

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga bir o’lchamli sonli massiv berilgan. Massiv elementlari soni n. Sizning vazifangiz undan elementlarining ko’paytmasi eng katta bo’lgan qism massivni topish. Qism massiv deb massivning biror (i..j)(i=1..n, j=i..n) uzluksiz indekslaridagi elementlardan tuzilgan massivga aytiladi. Aynan shu maksimal ko’paytmani toping. Javob yetarlicha katta bo’lishi mumkin, shuning uchun sizdan faqat uni 1000000007(109+7) ga bo’lgandagi qoldiqni topish so’raladi.  Ikki ko’paytmani taqqoslashda ularni qoldiq olgandagi emas, asil qiymatlari taqqoslanishi kerak, faqatgina javob qoldiq bo’yicha chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta butun son n – massiv elementlari soni berilgan(1≤n≤105). Ikkinchi qatorda n ta butun son−massiv elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Massiv elementlari qiymatlari 0, 1, 2, 3 yoki 4 bo’lishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

10

2 4 0 4 2 1 3 0 4 4

24

2

2

0 0

0

3

3

0 1 0

1

Izoh: 1-misoldagi ko’paytmasi eng katta bo’lgan qism masiv elenetlari: 4 2 1 3

 

Tayyorladi: Azat Yusupov