Category

Similar Problems

0642. Maksimal satr va ustun

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

     nxm matritsa berilgan. Undan shunday satr va ustunni topingki, bu satrga yoki bu ustunga tegishli bo’lgan matritsa elementlari yig’indisi maksimal bo’lsin. Mana shu maksimal yig’indini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n va m butun sonlari – matritsaning satr va ustunlari soni berilgan(1≤n,m≤700). Keyingi n ta satrda har birida m ta sondan matritsa elementlari bitta probel bilan ajratib berilgan. Matritsa elementlari butun va modul jihatdan 106 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni−masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3 4

4 -5 3 2

7 8 4 -1

2 3 7 -3

28

2

1 1

2

2

Izoh: 1-misolda izlana yotgan maksimal yig’indi 2-satr va 3-ustun elementlari.

 

Tayyorladi: Azat Yusupov