Category

Similar Problems

0641. Diafont tenglama 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

$ax+by=c$ ko’rinishidagi tenglama berilgan. Sizning vazifangiz uning natural sonlardagi $(x,y)$ yechimlarining sonini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda $a, b$ va $c$ butun sonlarii berilgan $1 \le a, b, c \le 10^6$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Masalaning javobini chiqaring.


Izoh:

1-testda $(x, y)$ juftliklar: $(2, 7), (5, 5), (8, 3), (11, 1).$


Input
2 3 25
Output
4
Input
5 7 11
Output
0