Category

Similar Problems

0639. Maksimal chetki yig'indi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

nxn kvadrat matritsa berilgan. Har safar to unda element qolmagunga qadar uning chetki (yuqori, past, chap va o’ngida)elementlarini qo’shib chiqamiz va ularni matritsadan olib tashlaymiz. Yi’gindilar ichida maksimal yig’indini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda n soni berilgan(1≤n≤300). Keyingi n ta qatorda har birida n ta sondan – matritsa elementlari berilgan. Ular butun son va modul jihatdan 105 dan oshmaydi.

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3

4 -5 4

1 9 -7

1 -7 2

9

2

4

4 5 6 7

1 2 5 6

9 4 9 6

1 7 8 1

61

 

Tayyorladi: Azat Yusupov