Category

Similar Problems

0638. N! ning bo’luvchilari

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

N! deb 1 dan N gacha bo’lgan natural sonlarning ko’paytmasiga aytiladi(N!=1∙2∙3∙…∙N). Sizning vazifangiz N! ning natural bo’luvchilari sonini topishdan iborat. Javob yetarlicha katta bo’lishi mumkin, shuning uchun sizdan faqat uni 1000000007(109+7) ga bo’lgandagi qoldiqni topish so’raladi.

Kiruvchi ma’lumotlar

N natural soni berilgan(1≤N≤105).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

1

2

3

4

3

20

41040

 

Tayyorladi: Azat Yusupov